“(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperankan” Terjemahan tersebut terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat ke- ?

“(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperankan” Terjemahan tersebut terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat ke- ?

Jawaban: “(Allah)tidak beranak dan tidak pula di peranakan” merupakan terjemahan dari QS.Al-Ikhlas ayat ke 3