fungsi Al -azhar pada masa dinasti ayyubiyah

fungsi Al -azhar pada masa dinasti ayyubiyah

Jawaban yang benar adalah masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga sebagai sarana pengembangan dan perbincangan ilmu-ilmu pengetahuan.