Tag Archives: | 3 1 6 5 . | yang bernilai 2 ketuk pada birama ini ialah ?