Tag Archives: Tidak berimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran adalah salah satu pemicu timbulnya masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ?